Usługi w zakresie projektowania elektroniki i oprogramowania

Kompetencje

Infado bazuje na wieloletnich doświadczeniach w tworzeniu zaawansowanych, kompleksowych systemów audio, inteligentnego domu i wielowarstwowych architektur komunikacji kablowej i radiowej obejmujących:

Przykładowe urządzenie Infado – na zdjęciu część modułów aktywnej kolumny głośnikowej DSP

Przykładowe urządzenie Infado – na zdjęciu część modułów aktywnej kolumny głośnikowej DSP

 • systemy sterowania i kontroli na mikrokontrolerach ARM i DSP
 • systemy komunikacyjne w oparciu o interfejsy kablowe (UART, I2C, SPI), radiowych i sieciowych
 • systemy sterowania radiowego 2,4 GHz
 • komunikacja i transmisja on-line o dużej przepustowości przy użyciu standardów TCP/IP, UDP, SPI, SPDIF, I2S
 • zaawansowane przetwarzanie i filtracja DSP, w tym sygnałów o dużym paśmie przenoszenia
 • precyzyjne układy syntezy zegara z optymalizacją jitter-a, układy DDS i cyfrowe układy PLL
 • rozwiązania w zakresie sterowania urządzeniami mocy, m.in. precyzyjne konwertery synchroniczne PWM step-down, buck-boost, rozwiązania kluczy mocy i zasilaczy impulsowych
 • oprogramowanie systemowe i komunikacyjne w oparciu o protokoły sieciowe TCP/IP i UDP na modułach wbudowanych z systemem Linux
 • algorytmy w zakresie sterowania i automatyki przemysłowej (np. regulatory PID)
 • aplikacje na PC i urządzenia mobilne (aplikacje front-end/GUI)

KOMPETENCJE + SKUTECZNOŚĆ – Podejście do realizacji projektów przez Infado

 • Najwyższe kompetencje i doświadczenie w realizacji projektów elektroniczno-informatycznych w różnych branżach i profilu rozwiązań
 • Profesjonalne i konsekwentne zarządzanie projektem – każdy projekt planujemy szczegółowo i nie uznajemy niedotrzymania terminu realizacji
  1. Każdy projekt rozpoczyna się od dokumentacji wymagań przygotowywanej przez Infado
  2. Większe projekty są monitorowane od strony terminów i kontroli jakości przez kierownika projektów z kilkunastoletnim doświadczeniem w projektach informatycznych i biznesowych, w tym międzynarodowych
  3. Dzięki profesjonalnemu zarządzaniu możliwa jest optymalizacja faktycznych kosztów realizacji projektów
 • Oferujemy możliwość kompleksowej realizacji projektów elektroniczno-informatycznych „pod klucz”, łącznie z ewentualnymi rozwiązaniami mechanicznym (np. obudowa)
 • Realizacja złożonego oprogramowania –np. zaawansowane algorytmy DSP, transmisja danych on-line o dużej przepustowości (10 Mbit/s ciągły transfer w czasie rzeczywistym), wielowarstwowe architektury komunikacyjne radiowe i kablowe

Ważną kompetencją wyróżniającą Infado jest duże doświadczenie w przygotowaniu specyfikacji funkcjonalnych i technicznych do złożonych systemów wbudowanych według najlepszych praktyk i standardów specyfikacji systemowej. Pozwala to na minimalizację największego ryzyka w realizacji projektów elektroniczno-informatycznych – niewłaściwego zrozumienia lub problemów w komunikacji wymagań i rozwiązań pomiędzy zleceniodawcą i wykonawcą

Przykłady modułów elektronicznych z bazowym oprogramowaniem

Poniższe moduły elektroniczne zostały opracowane przez Infado w formie uniwersalnych układów bazowych z szerokim zakresem wyprowadzonych peryferiów i konfigurowalnym oprogramowaniem bazowym, co daje szybki start projektu i pozwala zoptymalizować koszty i czas realizacji projektów:

 • moduł zaawansowanego przetwarzania zmiennoprzecinkowego DSP o dokładności 40 bitów np. do filtracji cyfrowej IIR/FIR
 • moduł łączności i transmisji radiowej on-line 2,4MHz, pasmo do 5Mbit/s
 • moduł płyty sterującej 7-oma wyjściami 230V z inteligentnym sterowaniem i pomiarem mocy na każdym wyjściu
 • moduł precyzyjnego czujnika oświetlenia (dwuzakresowy – do oświetlenia wewnątrz i na zewnątrz), temperatury oraz dymu zasilany przy pomocy ogniwa fotowoltaicznego
 • moduł generowania zegara o bardzo niskim jitterze i dowolnej częstotliwości w zakresie do 500 MHz przy pomocy syntezy DDS
 • moduł regulacji napięcia stałego o bardzo wysokiej dokładności (krok regulacji mniejszy niż 0,01%) i skali regulacji (minimalne napięcie regulowane mniejsze niż 0,05% napięcia zasilania)
 • zaawansowany, innowacyjny wzmacniacz mocy klasy D o wysokiej rozdzielczości i mocy 4x200W sterowany i monitorowany przy pomocy mikroprocesora ARM
 • moduł wyświetlacza LCD 3,2 cala o niskim poborze mocy z aplikacją do sterowania GUI.

Oferta usług Elektronika i mechanika

uslugi_2

Oferta Infado może obejmować pełen cykl lub realizacji produktu elektroniczno-informatycznego na systemy wbudowane, którey obejmuje:

 • projekt koncepcyjny, projekt funkcjonalny i techniczny
 • opracowanie schematu elektroniki
 • opracowanie projektu CAD realizacji elektroniki (obwodów drukowanych)
 • w razie potrzeb projekt CAD rozwiązania mechanicznego (obudowa, podłączenia) – np. w oprogramowaniu SolidWorks lub Autodesk Inventor
 • wykonanie i uruchomienie prototypu elektroniki, obejmującego:
  • wykonanie prototypowych płytek PCB,
  • przygotowanie BOM (listy elementów) i zakup części elektronicznych
  • montaż PCB
  • uruchomienie elektroniki i testy integracyjne z oprogramowaniem
 • opracowanie oprogramowania na procesory wbudowane i ewentualne moduły oprogramowania na platformach PC/mobilnych (Windows/Linux/Android), jeżeli stanowią integralną część urządzenia

Oferta usług – Oprogramowanie DSP

Programiści Infado posiadają kilkunastoletnie doświadczenie w badaniach i rozwoju oraz projektowaniu zaawansowanego przetwarzania DSP na bazie prac w obszarze audio oraz wideo. Posiadamy bogatą bibliotekę procedur pozwalającą na szybkie stworzenie prototypu algorytmu DSP w pakiecie modelowania matematycznego Matlab, a następnie w eksport plików konfiguracyjnych do rodziny procesorów Analog Devices, np. Sharc 2136x, 2146x.
Doświadczenie w zakresie modelowania DSP i implementacji na procesorach sygnałowych obejmuje m.in.:
– zaawansowane filtrowanie cyfrowe IIR i FIR, przy użyciu szerokiej gamy filtrów, np. mniej typowych filtrów Bessela, Linkwitz-Riley,
– poprawianie i dowolne kształtowanie charakterystyki amplitudowej sygnału,
– filtry zwrotnicowe o cechach liniowo-fazowych,
– filtry all-pass, zaawansowane kształtowanie i korekcja fazy, w tym fazy nadmiarowej,
– zarządzanie i przekształcanie częstotliwości próbkowania – oversampling i downsampling,
– algorytmy noise-shaping i natural sampling (PWM).

Kontakt: info@infado.com